Om inossia

Affärsidé

Vår affärsidé är att paketera, distribuera och sälja ett nytt bencement utvecklat för behandling av brott på ryggkotor pga benskörhet. Vi kommer att bygga ett varumärke som fokuserar på aktiva äldre kvinnor med benskörhet.

Unik teknik

Vid behandling sprutas bencement rakt in i den trasiga kotan. Vi har patentskyddat en teknik som genom att tillsätta ett additiv till befintliga cement kan modifiera de mekaniska egenskaperna och göra cementet mer likt ben. Tänk dig att ryggraden är en rad ägg (bensköra kotor) och när dagens cement sprutas in i kotan så förvandlas ägget till en sten. Ägg nära stenen går lätt sönder och detta händer i 5-20% av patienterna. Vårt cement kan liknas vi skumgummi istället för sten och därför går kotorna runt omkring inte sönder.

Marknad

Marknaden är stor och växer med ca 14% årligen. 2011 var USA-marknaden 527 MUSD och den beräknas vara 1100 MUSD 2017 och EU beräknas till 700 MUSD 2017.

Strategi

Vi tänker utgå från ett redan CE-märkt cement och har redan inlett samtal med cementtillverkande bolag. För att CE-märka det nya cementet och nå en första försäljning krävs djurstudier, stabilitetstester, uppbyggnad av ett kvalitetssystem samt ett kit med injiceringsutrustning. Vi beräknar att tidsåtgången för detta är ca 2 år och därefter kommer cementet att vara tillgängligt för användning i patienter.

Team

  • Malin Nilsson VD, kommer närmast från Bone Support AB där hon har varit forskningschef och Dir Business Development och har 8-års erfarenhet från branschen med försäljning i både EU och USA. Har stort kontaktnät.
  • Cecilia Persson CSO, uppfinnare till produkten och forskare med egen forskargrupp på Ångströmlaboratoriet, Uppsala. PhD spinal biomechanics från Leeds Universitet. Samarbetar idag med de mest prestigefyllda biomekaniklabben i EU (UPC, Barcelona, Leeds Uni och ETH, Zurich).